گروه آموزشی انگلیسی در خواب | تمرین است که استاد را می سازد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

چهارصد کلمه پرکاربرد و مفید زبان انگلیسی

 1. Ability                                      توانایی
 2. About                                        درباره
 3. Account                                   حساب
 4. Act                                     عمل کردن
 5. Activity                                    فعالیت
 6. Add                                   اضافه کردن
 7. After                                         بعد از
 8. Action                                         عمل
 9. Again                                        دوباره
 10. Age                                             سن
 11. Agree                                 موافق بودن
 12. Air                                                هوا
 13. Alone                                            تنها
 14. Also                                        همچنین
 15. Always                                     همیشه
 16. Amount                                       مقدار
 17. And                                                  و
 18. Animal                                        حیوان
 19. All                                                همه
 20. Ago                                              پیش
 21. Among                                      در میان
 22. Answer                                 جواب دادن
 23. Anyone                                  هر کسی
 24. Argue                             جر و بحث کردن
 25. Arrive                                        رسیدن
 26. Artist                                         هنرمند
 27. Ask                                           پرسیدن
 28. Attention                                        توجه
 29. Audience                                       حضار
 30. Available                                در دسترس
 31. Away                                                دور
 32. Assume                                   فرض کردن
 33. Bad                                                     بد
 34. Ball                                                   توپ
 35. Bank                                                بانک
 36. Bed                                       بستر – تخت
 37. Become                                  تبدیل شدن
 38. Begin                                     شروع کردن
 39. Behind                                           پشت
 40. Benefit                                            سود
 41. Better                                              بهتر
 42. Big                                                 بزرگ
 43. Between                                           بین
 44. Base                                                پایه
 45. Beautiful                                           زیبا
 46. Because                                    زیرا -چون
 47. Bill                                     صورت حساب
 48. Blue                                                آبی
 49. Body                                               بدن
 50. Book                                             کتاب
 51. Both                                             هردو
 52. Boy                                               پسر
 53. Budget                                        بودجه
 54. Business                              کسب و کار
 55. Buy                                           خریدن
 56. But                                                اما
 57. Camera                                      دوربین
 58. Can                                        توانستن
 59. Car                                          ماشیت
 60. Career                                         حرفه
 61. Carry                                   حمل کردن
 62. Card                                            کارت
 63. Cell                                            سلول
 64. Central                                      مرکزی
 65. Chair                                        صندلی
 66. Chance                          شانس – فرصت
 67. Church                                       کلیسا
 68. City                                             شهر
 69. Class                                          کلاس
 70. Cold                                             سرد
 71. Close                                          بستن
 72. Color                                             رنگ
 73. Community                                  آنجمن
 74. Condition                                    وضعیت
 75. Continue                                 ادامه دادن
 76. Crime                                             جرم
 77. Customer                                   مشتری
 78. Cost                                             هزینه
 79. Cut                                               بریدن
 80. Daughter                                       دختر
 81. Dead                                             مرده
 82. Day                                                 روز
 83. Decade                                          دهه
 84. Decision                                      تصمیم
 85. Degree                                          درجه
 86. Develop                                توسعه دادن
 87. Development                                توسعه
 88. Difference                                      تفاوت
 89. Dinner                                            شام
 90. Discuss                                     بحث کرن
 91. Do                                          انجام دادن
 92. Doctor                                             دکتر
 93. Door                                                  در
 94. Dream                                              رویا
 95. Drive                                   رانندگی کردن
 96. Drug                                                دارو
 97. East                                              شرق
 98. Eat                                               خوردن
 99. Economy                                       اقتصاد
 100. Economy                                   اقتصادی
 101. Education                                   تحصیلات
 102. Eight                                             هشت
 103. Election                                       انتخابات
 104. End                                                  پایان
 105. Entire                                                 کل
 106. Especially                                     بخصوص
 107. Even                                          زوج- حتی
 108. Every                                                  هر
 109. Everybody                                         همه
 110. Evidence                            شواهد – مدارک
 111. Example                                           مثال
 112. Expect                                   انتظار داشتن
 113. Experience                                       تجربه
 114. Explain                                     توضیح دادن
 115. Face                                       ضورت- چهره
 116. Factor                                              عامل
 117. Family                                           خانواده
 118. Fast                                                سریع
 119. Fat                                                   چاق
 120. Feel                                     احساس کردن
 121. Fight                                       مبارزه کردن
 122. Film                                                 فیلم
 123. Finally                              سرانجام- عاقبت
 124. Finger                                          انگشت
 125. ۤFine                                                خوب
 126. Fire                                                 آتش
 127. Fish                                               ماهی
 128. Food                                                 غذا
 129. Foreign                                         خارجی
 130. Forget                                  فراموش کردن
 131. For                                                   برای
 132. Four                                                 چهار
 133. Game                                               بازی
 134. General                                        عمومی
 135. Get                                                گرفتن
 136. Give                                                  دادن
 137. Go                                                    رفتن
 138. Good                                                خوب
 139. Government                                      دولت
 140. Green                                                سبز
 141. Group                                               گروه
 142. Guess                                        حدس زدن
 143. Gun                                               تفنگ
 144. Growth                                            رشد
 145. Hand                                             دست
 146. Hair                                                   مو
 147. Half                                        نصف – نیم
 148. Happy                                       خوشحال
 149. Have                                            داشتن
 150. Head                                                سر
 151. Hear                                            شنیدن
 152. Heavy                                          سنگین
 153. Here                                               اینجا
 154. Health                                       سلامتی
 155. Hospital                                   بیمارستان
 156. Hotel                                               هتل
 157. Husband                                        شوهر
 158. Human                                           انسان
 159. Home                                              خانه
 160. If                                                      اگر
 161. Idea                                                  نظر
 162. Imagine                                     تصور کردن
 163. Important                                           مهم
 164. Individual                                      شخصی
 165. In                                                 در /درون
 166. Inside                                                داخل
 167. Interesting                                         جالب
 168. Investment                            سرمایه گذاری
 169. Itself                                               خودش
 170. Interview                               سرمایه گذاری
 171. International                               بین المللی
 172. Just                                                    فقط
 173. Job                                                      کار
 174. Kid                                                     بچه
 175. Kind                                                مهربان
 176. Knowledge                                         دانش
 177. Kill                                                  کشتن
 178. Key                                                    کلید
 179. Language                                            زبان
 180. Late                                                     دیر
 181. Laugh                                             خندیدن
 182. Lawyer                                               وکیل
 183. Learn                                            یادگرفتن
 184. Leg                                                        پا
 185. Let                                             اجازه دادن
 186. Letter                                                 نامه
 187. Like                                      دوست داشتن
 188. Loss                                                    ضرر
 189. Life                                                 زندگی
 190. Level                                                مرحله
 191. Long                                       بلند – طولانی
 192. Main                                                اصلی 
 193. Make                          ساختن – درست کردن
 194. Many                                                   زیاد
 195. Marriage                                           ازدواج
 196. Magazine                                           مجله
 197. Maybe                                               شاید
 198. Measure                                    اندازه گرفتن
 199. Meet                                        ملاقات کردن
 200. Mind                                                   دهن
 201. Moment                                             لحظه
 202. Mission                                           ماموریت
 203. Memory                                            حافظه
 204. Method                                               روش
 205. Medical                                           پزشکی
 206. Minute                                               دقیقه
 207. Money                                                  پول
 208. More                                                 بیشتر
 209. Mother                                                 مادر
 210. Movement                                         جنبش
 211. Music                                            موسیقی
 212. Myself                                                 خودم
 213. Nation                                                  ملت
 214. Nature                                               طبیعت
 215. Need                                            نیاز داشتن
 216. Never                                                   هرگز
 217. Next                                                    بعدی
 218. Night                                                    شب
 219. New                                             جدید – تازه
 220. Nice                                                     خوب
 221. No                                                           نه
 222. Nothing                                            هیچ چیز
 223. Now                                             اکنون – حالا
 224. Offer                                          پیشنهاد دادن
 225. Often                                                    اغلب
 226. Oil                                                        روغن
 227. Old                                            شیر – قدیمی
 228. Only                                                       فقط
 229. Opportunity                                           فرصت
 230. Organization                                        سازمان
 231. Pain                                                         درد
 232. Paper                                                     کاغذ
 233. Part                                          بخش – قسمت
 234. Partner                                                 شریک
 235. Pass                                   گذشتن – عبور کردن
 236. Patient                                                    صبور
 237. Pay                                              پرداخت کردن
 238. People                                                    مردم
 239. Peace                                                      صلح
 240. Parent                                                   والدین
 241. Page                                                     صفحه
 242. Party                                                  مهمانی
 243. Person                                                 شخص
 244. Phone                                                     تلفن
 245. Personal                                             شخصی
 246. Picture                                                   عکس
 247. Place                                                     مکان  
 248. Play                                                 بازی کردن
 249. Police                                                     پلیس
 250. Poor                                                        فقیر
 251. Political                                              سیاسی
 252. Period                                             دوره زمانی
 253. Plan                                              طرح – برنامه
 254. Physical                                                فیزیکی
 255. Population                                            جمعیت
 256. Position                                                موقعیت
 257. Power                                                     قدرت
 258. Positive                                                   مثبت
 259. Prepare                                            آماده کردن
 260. President                                       رئیس جمهور
 261. Price                                                       قیمت
 262. Problem                                                 مشکل
 263. Product                                                 محصول
 264. Popular                                                  محبوب
 265. Prevent                                        جلوگیری کردن
 266. Professional                                          حرفه ای
 267. Prove                                                 ثابت کردن
 268. Public                                                    عمومی
 269. Pull                                                       کشیدن
 270. Put                                                       گذاشتن
 271. Purpose                                                     هدف
 272. Question                                                    سوال
 273. Quality                                                     کیفیت
 274. Quickly                                                 به سرعت
 275. Radio                                                          رادیو
 276. Range                                                        دامنه
 277. Really                                                          واقعا
 278. Red                                                             قرمز
 279. Reach                                                      رسیدن
 280. Read                                                        خواندن
 281. Reason                                                        دلیل
 282. Reality                                                      واقعیت
 283. Religious                                                     دینی
 284. Remember                                              یاد آوردن
 285. Rest                                                    باقی ماندن
 286. Result                                                         نتیجه
 287. Rich                                                          ثروتمند
 288. Right                                                         درست
 289. Remove                                                   برداشتن
 290. Relationship                                                  رابطه
 291. Reveal                                              آشکار ساختن
 292. Return                                                      برگشتن
 293. Road                                                             جاده
 294. Room                                                             اتاق
 295. Run                                                             دویدن
 296. Rule                                                              قانون
 297. Rock                                                             سنگ
 298. Say                                                               گفتن
 299. Science                                                    علوم پایه
 300. Sea                                                                 دریا
 301. Seat                                                           صندلی
 302. School                                                        مدرسه
 303. Save                                             صرفه جویی کردن
 304. Safe                                                  بی خطر – امن
 305. Second                                                دومین – ثانیه
 306. Season                                                           فصل
 307. Scene                                                           صحنه
 308. Section                                                          بخش
 309. See                                                                دیدن
 310. Security                                                         امنیت
 311. Several                                                         چندین
 312. Send                                                         فرستادن
 313. Seven                                                            هفت
 314. Sexual                                                        جنسی
 315. Sex                                      ارتباط جنسی – جنسیت
 316. Shake                                                      تکان دادن
 317. Short                                                             کوتاه
 318. Show                                                     نشان دادن
 319. Sign                                                علامت – نشانه
 320. Shoulder                                                       شانه
 321. Shoot                                                  شلیک کردن
 322. Simple                                                          ساده
 323. Sing                                                      آواز خواندن
 324. Sit                                                           نشستن
 325. Sister                                                           خواهر
 326. Situation                                                     وضعیت
 327. Single                                                           مجرد
 328. Skin                                                            پوست
 329. Smile                                                      لبخند زدن
 330. Soldier                                                          سرباز
 331. Society                                                         جامعه
 332. Skill                                                             مهارت
 333. Soon                                                         به زودی
 334. Sound                                                             صدا
 335. Social                                                       اجتماعی
 336. Size                                                               اندازه
 337. Space                                                               فضا
 338. Specific                                                           خاص
 339. Stand                                                         ایستادن
 340. Station                                                        ایستگاه
 341. Spring                                                              بهار
 342. Speak                                                   صحبت کردن
 343. Step                                                         قدم – گام
 344. Standard                                                   استاندارد
 345. South                                                            جنوب
 346. Store                                                         فروشگاه
 347. Stop                                                     متوقف کردن
 348. Street                                                           خیابان
 349. Study                                                   مطالعه کردن
 350. Story                                                           داستان
 351. Success                                                       موفقیت
 352. Structure                                                      ساختار
 353. Summer                                                      تابستان
 354. Suddenly                                                       ناگهان
 355. Suggest                                               پیشنهاد دادن
 356. Subject                                                         موضوع
 357. Still                                                                 هنوز
 358. Sure                                                            مطمئن
 359. Talk                                                      صحبت کردن
 360. Table                                                                میز
 361. Tax                                                               مالیات
 362. Team                                                                تیم
 363. Tell                                                                گفتن
 364. Ten                                                             عدد ده
 365. Take                                                             گرفتن
 366. Test                                                              تست
 367. There                                                              آنجا
 368. This                                                                 آین
 369. Three                                                        عدد سه
 370. They                                                                آنها
 371. Thank                                                           تشکر
 372. Thousand                                                        هزار
 373. Throw                                                      پرت کردن
 374. Today                                                             امروز
 375. Town                                                              شهر
 376. Traditional                                                    سنتی
 377. Tree                                                             درخت
 378. Trade                                                           تجارت
 379. Time                                                              زمان
 380. Truth                                                          حقیقت
 381. Two                                                            عدد دو
 382. Type                                                                نوع
 383. Use                                                   استفاده کردن
 384. Until                                                     تا زمانی که
 385. Under                                                               زیر
 386. Up                                                                   بالا
 387. Understand                                                   فمیدن
 388. Usually                                                        معمولا
 389. Visit                                                     بازدید کردن
 390. Voice                                                             صدا
 391. Victim                                                        قربانی
 392. Very                                                           خیلی
 393. Vote                                                       رای دادن
 394. Violence                                                   خشونت
 395. Wall                                                             دیوار
 396. War                                                            جنگ 
 397. Water                                                              آب
 398. Week                                                           هفته
 399. Wear                                                        پوشیدن
 400. Watch                                     تماشا کردن – ساعت
 401. Weight                                                          وزن
 402. Weapon                                                     سلاح
 403. West                                                          غرب 
 404. White                                                        سفید
 405. Why                                                             چرا
 406. Wife                                                        همسر
 407. Win                                                   برنده شدن
 408. Woman                                                         زن
 409. Without                                                      بدون
 410. Wish                                                    ارزو کردن
 411. Worry                                                 نگران بودن
 412. Wrong                                                      اشتباه
 413. Write                                                     نویسنده
 414. Worker                                                       کارگر
 415. Window                                                     پنجره
 416. Yes                                                              بله
 417. Yard                                                          حیاط
 418. Yet                                                            هنوز
 419. Young                                                        جوان