گروه آموزشی انگلیسی در خواب | تمرین است که استاد را می سازد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اصطلاحات کاربردی و روزمره

در این جا لیستی از اصطلاحات بسیار رایج و مفید که در زندگی روزمره استفاده میشود را مرور کرده و یاد میگیریم

My gut tells me   حسم بهم میگه

What a pity   چه حیف

Snap out of it  از فکرش بیا بیرون

Why so glum   چرا انقدر گرفته ای

Read the room   شرایط را بسنج

You stink   بوی گند میدی

My condolences   تسلیت میگویم

I am sorry for your loss  بابت درگذشت عزیزتان متاسفم

She will be missed   جای او همیشه در میان ما خالی خواهد بود

Speak of the devil     چه حلال زاده

The pleasure is mine   باعث افتخارمه

I’m at a loss   سردرگمم

I’m at the end of the rope   جونم به لب رسیده

I can’t stand it any longer   دیگه طاقت ندارم

Knock it off   تمامش کن

That is the last straw   کارد به استخوانم رسیده

Don’t bite my hand off   سر من داد نزن

Fake it till you make it   آنقدر تقلید کن تا یاد بگیری

Between you and me   بین خودمون باشه

As you wish   میل خودته

Give me a hug   بیا بغلم

With all due respect   با کمال احترام

Get to the point   برو سر اصل مطلب

Hit the bricks بزن به چاک

It’s a deal   حله/قبول

You make me sick   حالمو بهم میزنی

Don’t interrupt me تو حرفم نپر

Good for you   خوش بحالت

Mind your own business   سرت تو کار خودت باشه

I owe you one   یکی طلبت

Take it from me   از من به تو نصیحت

I wasn’t born yesterday   بچه که نیستم

keep your nose clean   خودتو تو دردسر ننداز

Make up your mind   تصمیمت را بگیر

You have a point  به نکته خوبی اشاره کردی

Give it a go   سعیت را بکن

Go for broke   تمام تلاشت را بکن / به سیم آخر بزن